Aldermaston RTV 25.09.11 - SS6
Class
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tot
Position
Steve Aston
5
10
2
1
1
0
1
0
2
17
1st overall and Class 5 winner
Phil Jones
10
6
8
1
1
0
1
3
0
20
1st in Class 10
Alan Braclik
4
6
9
1
1
0
7
3
0
27
1st in Class 4
Joe Stacey
5
6
9
1
1
1
1
0
8
27
2nd in Class 5
Trevor Alexander
4
7
0
4
9
1
3
3
1
28
2nd in Class 4
Garry White
5
6
9
1
0
0
0
6
7
29
 
Gareth Bell
10
6
9
0
4
0
2
1
10
32
2nd in Class 10
Dave Blackmore
5
3
9
2
10
1
1
7
2
35
 
Chris Homewood
4
1
6
8
7
1
1
11
2
37
 
Sarah Duffett
4
7
10
1
1
1
10
2
5
37
 
Simon Brown
5
10
9
1
1
2
2
7
6
38
 
Niall Banyard
10
10
7
1
4
1
10
5
2
40
 
Paul Homewood
4
6
9
1
4
0
9
10
2
41
 
Barrie Webb
5
8
9
2
4
1
3
11
7
45
 
Russell Vare
10
11
9
1
8
6
2
10
2
49
 
Sam Sharp
5
10
9
10
4
9
6
8
7
63
 
Class awards: 4, 5 & 10
Setting Out - Sam Sharp, David Blackmore, Niall Banyard, Matt Hewitt, Mark furnell, Steve Aston
Officials - Matt Hewiit, Richard Salter, Mark Furnell, Hugh Duffett, Neville Dewdney